O našom ubytovaní

Penzión sa nachádza na tichom mieste v hlbokom lese na brehu lesného potoka . Aj kôli tejto svojej ideálnej polohe je ako predurčený na aktívny oddych od stereotypu mestského života.

Naše programy

V tichom hlbokom lese vás a vašu rodinu čaká veľa možných rekreačných aktivít . Nenechajte si ujsť ani naše bezplatné používanie tenisových kurtov, a dokonca aj naše malé detské zoo.

Vyzdvihnuté ponuky

Vyhodné ponuky cakajú rodiny aj novomanzelov..I keď naša osada pozostáva len zo štyroch domov predsa sa môže pochváliť s minulosťou niekoľkých stáročí. Lovili tu všetci členovia bývalej vládnucej triedy . Podľa dobovýchspisov bolo ale toto miesto obľúbeným poľovným revírom kráľa Mateja Korvína. Na túto skutočnosť odkazuje aj zopár miestnych pomenovaní ako napríklad : Királyné Parlagja, -( Kráľovnej pozemok ležiaci ladom -úhorom ) Királykút (Kráľova studňa), Kenyeres-kút (chlebová studňa), Mátyás-forrás (Matejov prameň).

Susedná historická budova bola pred vojnou obľúbeným rekreačné miestom rodiny Richter Gedeon. Tu ulovil svojích 1000 jeleňov Uhorský palatín a arcivojvoda Josef Habsburg . Na konci lesnej cesty nájdete kúpaliskový bazén alebo v susednej dedine (Kemence ) múzeum lesnej železnice.

Pre tých, ktorí chcú na výlet hrad prehliadková trasa ponúka nespočet hradných trás. Bernecebaráti Chrámovej hore Templomhegy Drégelyský hrad , Jankov vrch, Kámor, Királyrét-hradný kopec , Magosfa Novohrad, Pohanskýhrad , Rustokhegy, Salgóvár.

Az oldalt gondozza a és a tárhelyet biztosítja a DataMiner